Pożyczka a kredyt

Pożyczka i kredyt – Polacy często mylą te dwa pojęcia, a różni je bardzo wiele istotnych dla usługobiorcy szczegółów. Jedyne co je łączy to fakt zaciągnięcia pieniędzy na własne dobra oraz sam fakt spłacenia zobowiązania w określonym terminie.

Istotny aspekt, który dzieli te dwa sługi to zasady na jakich są one wykonywane. Ta pierwsza – pożyczka nie wymaga od osoby, która ją bierze poświadczenia majątkowego w postaci udokumentowanych dochodów czy odcinku z renty lub emerytury. Pożyczka nawet do 500 złotych nie wymaga podpisywanie stosu dokumentów. Kredyt zaś musi być oparty o umowę, gdzie wyszczególniono termin spłaty, ilość i wysokość rat oraz wysokość kredytu.

Pożyczka przede wszystkim ma większe oprocentowanie, a raty są tak ułożone, by spłacić ją w jak najszybszym terminie. Dodatkowo pożyczka jest usługą nieodpłatną, w przeciwieństwie do kredytu. Pożyczkę może udzielić każdy, kto jest właścicielem określonej puli pieniędzy, kredytu zaś tylko bank. Biorąc pożyczkę, posiadamy pieniądze na własność, dlatego nie musimy podawać powodu jej zaciągnięcia. Bank, udzielając nam kredytu umożliwia tylko dostęp do tej gotówki, który musi być uzasadniony konkretnym motywem np.:kupną samochodu lub mieszkania.

Warto zastanowić się nad wyborem usługi, biorąc pod uwagę cel, możliwości finansowe oraz dostępność do środków, które pozwolą na spłatę zobowiązania.

Reklamy